Systemy OROBEL® przeznaczone są do zastosowania na zewnątrz jak i wewnątrz budynków.

Przy zastosowaniach zewnętrznych materiał ten służy do wykonywania podbitek dachowych oraz do okładania ścian, otworów okiennych i drzwiowych, gzymsów oraz okapów dachu. Z uwagi na działanie promieniowania słonecznego stosowanie zewnętrzne wyrobów kolorowych ogranicza się do elementów nie narażonych na nasłonecznienie. Ograniczenie to nie dotyczy wyrobów w kolorze białym.

Z uwagi na odporność na uderzenia zaleca się następujący zakres stosowania na zewnątrz budynków:
- w budynkach dostępnych tylko dla użytkowników tj. w budynkach usytuowanych w ogrodach – na całej elewacji,
- w budynkach usytuowanych przy ulicach zaleca się ich stosowanie w strefie nie narażonej na uderzenia rzucanymi przedmiotami.
Systemy OROBEL® mogą być stosowane jako zewnętrzne tylko dla budynków niskich tj. o wysokości maksimum 4 kondygnacji.

Przy stosowaniu wewnątrz budynków systemy OROBEL® montuje się na ścianach, otworach oraz sufitach pomieszczeń. Przeprowadzone w ITB Warszawa badania stwierdzają brak emisji chlorku winylu. Wydana na tej podstawie opinia higieniczna PZH Warszawa dopuszcza stosowanie w budynkach użyteczności publicznej, pomieszczeniach sanitarnych i częściach komunikacyjnych budynków, w których nie stawia się wymagań związanych z bezpieczeństwem pożarowym, z wyłączeniem pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi ( np.: pomieszczeń mieszkalnych, pokoi hotelowych ) i pomieszczeń w obiektach oświatowych i wychowawczych.

Przeprowadzona przez ITB Warszawa klasyfikacja ogniowa systemów OROBEL® w zakresie palności i rozprzestrzeniania ognia przez ściany, klasyfikuje te wyroby jako trudno zapalne i nie rozprzestrzeniające ognia ( NRO ).